a

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP

10 Tháng Chín 2017

Chương trình thực tập lên tay nghề cho học viên

 
455 Lượt xem

 

Chương trình thực tập áp dụng cho học viên đã hoàn thành các khóa học chính thức muốn lựa chọn tiếp lục ở lại và phát triển cùng Leslie Academy


Chương trình thực tập lên tay nghề cho học viên gồm 03 giai đoạn:

Giai đoạn 01: 06 tháng 


Học viên sau khi hoàn thành khóa học chính sẽ thực tập luôn tại các salon thuộc hệ thống salon của Học viện.

Quá trình thực tập là không lương, có hỗ trợ ăn trưa.
Quá trình thực tập mục đích đào tạo học viên trở thành thợ phụ chuyên nghiệp.
Các tiêu chí đánh giá chuyên môn giai đoạn 01:

1. Cắt được dựa theo 4 bài cắt cơ bản
2. Gội đầu tốt
3. Vào được trục uốn và xả sau uốn
4. Vào được thuốc nhuộm và sấy tốt
5. Giới thiệu tốt về các sản phẩm/dịch vụ
6. Hấp dầu
7. Có sự cảm nhận ban đầu về thời trang
8. Tác phong làm việc đạt chuẩn
9. Cách ăn mặc chuẩn theo môi trường làm việc


Giai đoạn 02: 12 tháng 

Sau quá trình 06 tháng thợ phụ, salon sẽ tiến hành những sàng lọc và kiểm tra trình độ kỹ năng cần thiết, những thợ phụ đạt tiêu chuẩn sẽ tiến lên hàng ngũ thợ đứng tiệm, được làm việc trực tiếp trên khách hàng của salon và được hưởng lương theo quy định.
Trong quá trình thực tập, salon sẽ hỗ trợ các bạn thợ đứng tiệm đăng ký học thêm những tiết học bổ trợ nâng cao kỹ năng nghề, khi đăng ký học tại Học viện, những tiết học bổ trợ là hoàn toàn miễn phí.
Các tiêu chí đánh giá chuyên môn giai đoạn 02:

1. Cắt được 12 cắt nâng cao bài dựa theo 4 bài cắt liên kết
2. Lấy line (màu)
3. Tư vấn khách hàng Uốn- Duỗi- Nhuộm tốt
4. Hiểu biết rộng về thời trang
5. Bảo vệ tốt sức khỏe bản thân và môi trường làm việc
6. Nâng cấp kỹ năng về màu
7. Marketing cho bản thân
8. Giao tiếp giỏi 


Giai đoạn 03: Thợ chính

Sau quá trình 12 tháng đứng tiệm, salon tiến hành đánh giá và sàng lọc 1 lần nữa đội ngũ thợ đứng tiệm. Những thợ đạt tiêu chí và có nguyện vọng muốn ở lại cùng phát triển với Học viện trong thời gian dài sẽ thăng lên Thợ chính - Stylist, trở thành là thành viên chính thức của Học viện, được hưởng lương thợ chính và chế độ phụ cấp đầy đủ dành cho thành viên của Học viện.
Các tiêu chí đánh giá giai đoạn 03:

1. Toàn bộ kỹ năng nghề đạt tốt, chuyên sâu
2. Hiểu biết sâu và nắm rõ xu thế thời trang, áp dụng thực tế tốt
3. Tự biết cách khai thác và nâng cao kỹ năng nghề
4. Có được một lượng khách quen riêng, thuyết phục được khách quen đặt lịch mỗi lần tới làm dịch vụ

BÌNH LUẬN

Bài viết liên quan